Over ons

De Missie van Ont-moet is om naast de ander te staan en zo de ander tevoorschijn te luisteren. Daartoe worden wij geïnspireerd door Jezus Christus. Hij sprak mensen aan om zonder oordeel naar hen te luisteren en liet ieder mens opnieuw starten, moedigde hen aan om zijn of haar plek in het leven in te nemen.

De Visie van Ont-moet is een organisatie te zijn die bijdraagt aan een sociaal en leefbaarder Kampen:
Ø dat er aandacht is voor de medemens zodat deze zich gezien, gekend en gehoord weet en voelt.
Ø dat mensen zicht hebben op een zinvol leven
Ø dat mensen onderling een dialoog aangaan met respect voor ieders eigenheid
Ø dat er tussen mensen nieuwe verbindingen ontstaan.