Categorieën
Bestuursleden

Bert Holsappel

Categorieën
Bestuursleden

Henk van Dijk

Vanuit mijn (financiële) achtergrond was het niet moeilijk om “ja” te zeggen tegen het verzoek van Gert om in het bestuur van de stichting Ont-moet plaats te nemen.

Mijn motto was altijd: er zijn voor iemand, als hij je nodig heeft.

De doelstelling van de stichting Ont-moet past precies bij dat motto; een luisterend oor bieden.

Categorieën
Bestuursleden

Gerrit Harmanny

Het is een basisbehoefte van ons mensen om gezien en gekend te worden. Ieder mens heeft mensen
nodig om contact mee te hebben , om te kunnen delen in vertrouwen, om samen te kunnen zijn. In mijn leven heb ik 35 jaar in allerlei verschillende vormen van zorg mogen werken. Daar ben ik veel mensen tegen gekomen die om heel diverse redenen het bovenstaande niet of onvoldoende kennen. Ont-moet zet zich vanuit maatschappelijke bewogenheid in om iedereen gekend en gezien te voorschijn te brengen. Daar wil ik me graag voor inzetten, dat dit prachtige initiatief steeds meer een plek in onze Kamper samenleving vindt en vasthoudt.

Categorieën
Bestuursleden

Sietse Dreschler

Het is fijn om op deze manier bij te kunnen dragen aan het werk van stichting Ont-moet. Ik ben in het dagelijks leven docent en teamleider op het voorgezet onderwijs. Vanuit die functie zie ik hoe belangrijk verbinding en ontmoeting is. Juist in een samenleving waarin veel eenzaamheid is en waarin veel verschillende culturen samenleven, is het van belang dat we met elkaar in contact blijven.
Ik ondersteun daarom graag deze stichting in het zoeken naar de ontmoeting tussen alle verschillende mensen in onze samenleving.

Categorieën
Bestuursleden

Idelette Beute

Ik ben Idelette Beute-Boersma. Ik ben getrouwd en moeder van drie zonen. Ik werk als POH-ggz (praktijkondersteuner huisarts) en begeleid daarbij mensen met psychische problematiek. Daarnaast heb ik een eigen praktijk als psychosociaal therapeut in Kampen. Ik wil mij inzetten voor het bestuur van Stichting Ont-moet omdat ik het werk wat Gert en al de vrijwilligers voor deze stichting doen heel belangrijk vindt. Ik zie dat er behoefte is aan aandacht, liefde en zorg en dat niet iedereen dat vanzelfsprekend krijgt van de mensen om hem heen. Het is mooi wanneer er een plek is waar je je verhaal kunt doen als je je alleen voelt of onbegrepen door de wereld om je heen en waar je anderen kunt ontmoeten.