Categorieën
Nieuws

Doneer-actie: Gert Zomer wordt 62 jaar

Op donderdag 11 september wordt Gert Zomer 62 jaar. We willen hem daar van harte mee feliciteren. Gert heeft aangegeven dat hij het fijn zou vinden als mensen die hem een cadeau willen geven, dat doen door een donatie aan stichting ont-moet te doen. Doen jullie mee?

Doneren kan via deze website. Namens Gert, alvast bedankt!

Categorieën
Nieuws

Ont-moetcafé’s, ook in de zomer!

De Ont-moetcafé’s van Stichting Ont-moet voorzien inmiddels in een behoefte. Zij vormen voor veel mensen een plek  waar ze even uit de sleur van het dagelijkse leven kunnen breken. Waar ze andere mensen kunnen ontmoeten. Waar ze oprechte aandacht vinden voor hun verhaal. En, niet onbelangrijk, waar de koffie gratis is! Een plek voor iedereen.

In juni zijn we weer voorzichtig aan begonnen met de maandagochtend-cafés in de Stadsgehoorzaal. Maar nu de Stadsgehoorzaal dichtgaat voor de zomermaanden, zou het jammer zijn als we daardoor alweer moeten stoppen. 

Daar hebben we, samen met Bibliotheek Kampen, wat op gevonden: In de maanden juli en augustus is er elke donderdagochtend van 10 – 12 een Ont-moetcafé in Café Paatje in de Stadskazerne. Er kunnen maximaal 30 mensen terecht. De toegang naar Paatje is tijdelijk via de zij-ingang rechts op het plein en daar via het trappenhuis naar de 1e etage. Mindervaliden mogen via de zij-ingang links op het plein en via de bieb naar de lift in de centrale hal.

We zijn blij dat we zo ook in de zomermaanden onze ambitie kunnen waarmaken: ‘Iedereen gekend en gezien’

Categorieën
Nieuws

‘gewoon ons-zelf’ start ook weer

Ook de gespreksgroep voor mensen die door hun seksuele gerichtheid vaak het gevoel hebben anders te zijn of in ieder geval door anderen als anders bekeken te worden komt weer bij elkaar. Oftewel de LHBTI+-Ont-moetgroep.
Dinsdag 9 juni vanaf 19.30 uur ben je hartelijk welkom in de Sint Annakapel, Broederweg 10, Kampen. Ook als je nog niet geweest bent en behoefte hebt om je verhaal eens te delen in een setting van respect en gelijkwaardigheid, ben je van harte welkom!
Ook bij deze bijeenkomst zullen we ons houden aan de RIVM-richtlijnen. Dat betekent dat we 1,5 meter afstand houden, dat je niet moet komen bij verkoudheid/ koorts en dat we je van te voren vragen naar je gezondheid.

Categorieën
Nieuws

Ont-moet café weer open!

We gaan weer beginnen! Maandag 8 juni van 10 – 12 uur houden we weer ons Ont-moetcafé in de Oude foyer van de Stadsgehoorzaal. Voor iedereen! Omdat iedereen het verdient gekend en gezien te worden!
Er zijn natuurlijk wel wat voorwaarden en regels aan verbonden. Zoals een gesprekje over je gezondheid vooraf, registratie, looproutes, maximaal 2 personen aan een tafeltje. Maar dat zal de pret van de eerste ont-moeting na 3 maanden niet drukken.
Gaan we je zien? En ont-moeten?

Categorieën
Bestuursleden

Bert Holsappel

Categorieën
Bestuursleden

Henk van Dijk

Vanuit mijn (financiële) achtergrond was het niet moeilijk om “ja” te zeggen tegen het verzoek van Gert om in het bestuur van de stichting Ont-moet plaats te nemen.

Mijn motto was altijd: er zijn voor iemand, als hij je nodig heeft.

De doelstelling van de stichting Ont-moet past precies bij dat motto; een luisterend oor bieden.

Categorieën
Bestuursleden

Gerrit Harmanny

Het is een basisbehoefte van ons mensen om gezien en gekend te worden. Ieder mens heeft mensen
nodig om contact mee te hebben , om te kunnen delen in vertrouwen, om samen te kunnen zijn. In mijn leven heb ik 35 jaar in allerlei verschillende vormen van zorg mogen werken. Daar ben ik veel mensen tegen gekomen die om heel diverse redenen het bovenstaande niet of onvoldoende kennen. Ont-moet zet zich vanuit maatschappelijke bewogenheid in om iedereen gekend en gezien te voorschijn te brengen. Daar wil ik me graag voor inzetten, dat dit prachtige initiatief steeds meer een plek in onze Kamper samenleving vindt en vasthoudt.

Categorieën
Bestuursleden

Sietse Dreschler

Het is fijn om op deze manier bij te kunnen dragen aan het werk van stichting Ont-moet. Ik ben in het dagelijks leven docent en teamleider op het voorgezet onderwijs. Vanuit die functie zie ik hoe belangrijk verbinding en ontmoeting is. Juist in een samenleving waarin veel eenzaamheid is en waarin veel verschillende culturen samenleven, is het van belang dat we met elkaar in contact blijven.
Ik ondersteun daarom graag deze stichting in het zoeken naar de ontmoeting tussen alle verschillende mensen in onze samenleving.

Categorieën
Nieuws

Nieuwsbrieven

Een aantal keer per jaar vertellen wij in een nieuwsbrief over onze activiteiten. Deze nieuwsbrief wordt ook verzonden naar onze donateurs. Wil je ook op de hoogte gehouden worden? Laat het ons even weten.

Stichting
Ont-moet

Stichting Ont-moet is opgericht op 18 december 2018 .

Om je te tevoorschijn te luisteren, te verbinden en zicht te bieden op een zinvol leven, dat bij jou past.

Neem contact op!

E-mail: info@stichtingont-moet.nl

Categorieën
Nieuws

Ont-moet Cafés in Kampen


Wekelijks organiseert Stichting Ont-moet een aantal ont-moetcafés. Dat zijn laagdrempelige plekken, waar iedereen van harte welkom is. Met gratis koffie en gezelligheid. Daar ontvangen mensen aandacht. Er ontstaan nieuwe contacten en vriendschappen. Mensen spreken met elkaar af om samen dingen te gaan doen: wandelen, tuinieren, shoppen enz. Dit versterkt het gevoel van eigenwaarde en stimuleert om mee te doen in de samenleving.

De ont-moetcafés vinden plaats iedere maandagochtend in de Stadsgehoorzaal (tijdens de markt ernaast). Op de vrijdagmiddag, 2 x in de maand in de Stadskazerne/Bibliotheek en 2 x in de maand in het Woonzorgcentrum Margaretha.

Vanwege de samenwerking met de Stadsgehoorzaal bestaat de mogelijkheid om de gasten vrijkaartjes te bieden voor een muziek- of theatervoorstelling. Als verrijking van het leven.

Bij Margaretha komt er nog een extra doel bij: verbinding leggen tussen mensen die in het Zorgcentrum wonen en mensen van buitenaf. Om op die manier de horizon te verbreden en begrip te kweken voor de (levens-)situatie van een ander.

Stichting
Ont-moet

Stichting Ont-moet is opgericht op 18 december 2018 .

Om je te tevoorschijn te luisteren, te verbinden en zicht te bieden op een zinvol leven, dat bij jou past.

Neem contact op!

E-mail: info@stichtingont-moet.nl