Categorieën
Nieuws

‘gewoon ons-zelf’ start ook weer

Ook de gespreksgroep voor mensen die door hun seksuele gerichtheid vaak het gevoel hebben anders te zijn of in ieder geval door anderen als anders bekeken te worden komt weer bij elkaar. Oftewel de LHBTI+-Ont-moetgroep.
Dinsdag 9 juni vanaf 19.30 uur ben je hartelijk welkom in de Sint Annakapel, Broederweg 10, Kampen. Ook als je nog niet geweest bent en behoefte hebt om je verhaal eens te delen in een setting van respect en gelijkwaardigheid, ben je van harte welkom!
Ook bij deze bijeenkomst zullen we ons houden aan de RIVM-richtlijnen. Dat betekent dat we 1,5 meter afstand houden, dat je niet moet komen bij verkoudheid/ koorts en dat we je van te voren vragen naar je gezondheid.

Categorieën
Nieuws

Ont-moet café weer open!

We gaan weer beginnen! Maandag 8 juni van 10 – 12 uur houden we weer ons Ont-moetcafé in de Oude foyer van de Stadsgehoorzaal. Voor iedereen! Omdat iedereen het verdient gekend en gezien te worden!
Er zijn natuurlijk wel wat voorwaarden en regels aan verbonden. Zoals een gesprekje over je gezondheid vooraf, registratie, looproutes, maximaal 2 personen aan een tafeltje. Maar dat zal de pret van de eerste ont-moeting na 3 maanden niet drukken.
Gaan we je zien? En ont-moeten?

Categorieën
Bestuursleden

Bert Holsappel

Categorieën
Bestuursleden

Henk van Dijk

Vanuit mijn (financiële) achtergrond was het niet moeilijk om “ja” te zeggen tegen het verzoek van Gert om in het bestuur van de stichting Ont-moet plaats te nemen.

Mijn motto was altijd: er zijn voor iemand, als hij je nodig heeft.

De doelstelling van de stichting Ont-moet past precies bij dat motto; een luisterend oor bieden.

Categorieën
Bestuursleden

Gerrit Harmanny

Het is een basisbehoefte van ons mensen om gezien en gekend te worden. Ieder mens heeft mensen
nodig om contact mee te hebben , om te kunnen delen in vertrouwen, om samen te kunnen zijn. In mijn leven heb ik 35 jaar in allerlei verschillende vormen van zorg mogen werken. Daar ben ik veel mensen tegen gekomen die om heel diverse redenen het bovenstaande niet of onvoldoende kennen. Ont-moet zet zich vanuit maatschappelijke bewogenheid in om iedereen gekend en gezien te voorschijn te brengen. Daar wil ik me graag voor inzetten, dat dit prachtige initiatief steeds meer een plek in onze Kamper samenleving vindt en vasthoudt.

Categorieën
Bestuursleden

Sietse Dreschler

Het is fijn om op deze manier bij te kunnen dragen aan het werk van stichting Ont-moet. Ik ben in het dagelijks leven docent en teamleider op het voorgezet onderwijs. Vanuit die functie zie ik hoe belangrijk verbinding en ontmoeting is. Juist in een samenleving waarin veel eenzaamheid is en waarin veel verschillende culturen samenleven, is het van belang dat we met elkaar in contact blijven.
Ik ondersteun daarom graag deze stichting in het zoeken naar de ontmoeting tussen alle verschillende mensen in onze samenleving.

Categorieën
Nieuws

Nieuwsbrieven

Een aantal keer per jaar vertellen wij in een nieuwsbrief over onze activiteiten. Deze nieuwsbrief wordt ook verzonden naar onze donateurs. Wil je ook op de hoogte gehouden worden? Laat het ons even weten.

Stichting
Ont-moet

Stichting Ont-moet is opgericht op 18 december 2018 .

Om je te tevoorschijn te luisteren, te verbinden en zicht te bieden op een zinvol leven, dat bij jou past.

Neem contact op!

E-mail: info@stichtingont-moet.nl

Categorieën
Nieuws

LHBTI+

Vanuit Stichting Ont-moet is ook het initiatief genomen voor een gespreksgroep voor LHBTI+ personen. Tijdens de Ont-moetcafé’s kwamen we in aanraking met diverse mensen die vanwege hun seksuele gerichtheid zich niet geaccepteerd voelen in de samenleving.
Er blijkt nog sprake te zijn van, soms ook onbewuste, discriminatie. In een veilige setting ontmoeten deze mensen elkaar, ze delen hun ervaringen en vinden steun bij elkaar. Ze sparen elkaar niet en zijn het ook niet altijd met elkaar eens, maar het wederzijdse respect geeft steeds een gevoel van ‘op adem komen’. Echt ont-moeten dus.

Categorieën
Nieuws

Ont-moet Cafés in Kampen


Wekelijks organiseert Stichting Ont-moet een aantal ont-moetcafés. Dat zijn laagdrempelige plekken, waar iedereen van harte welkom is. Met gratis koffie en gezelligheid. Daar ontvangen mensen aandacht. Er ontstaan nieuwe contacten en vriendschappen. Mensen spreken met elkaar af om samen dingen te gaan doen: wandelen, tuinieren, shoppen enz. Dit versterkt het gevoel van eigenwaarde en stimuleert om mee te doen in de samenleving.

De ont-moetcafés vinden plaats iedere maandagochtend in de Stadsgehoorzaal (tijdens de markt ernaast). Op de vrijdagmiddag, 2 x in de maand in de Stadskazerne/Bibliotheek en 2 x in de maand in het Woonzorgcentrum Margaretha.

Vanwege de samenwerking met de Stadsgehoorzaal bestaat de mogelijkheid om de gasten vrijkaartjes te bieden voor een muziek- of theatervoorstelling. Als verrijking van het leven.

Bij Margaretha komt er nog een extra doel bij: verbinding leggen tussen mensen die in het Zorgcentrum wonen en mensen van buitenaf. Om op die manier de horizon te verbreden en begrip te kweken voor de (levens-)situatie van een ander.

Stichting
Ont-moet

Stichting Ont-moet is opgericht op 18 december 2018 .

Om je te tevoorschijn te luisteren, te verbinden en zicht te bieden op een zinvol leven, dat bij jou past.

Neem contact op!

E-mail: info@stichtingont-moet.nl

Categorieën
Bestuursleden

Idelette Beute

Ik ben Idelette Beute-Boersma. Ik ben getrouwd en moeder van drie zonen. Ik werk als POH-ggz (praktijkondersteuner huisarts) en begeleid daarbij mensen met psychische problematiek. Daarnaast heb ik een eigen praktijk als psychosociaal therapeut in Kampen. Ik wil mij inzetten voor het bestuur van Stichting Ont-moet omdat ik het werk wat Gert en al de vrijwilligers voor deze stichting doen heel belangrijk vindt. Ik zie dat er behoefte is aan aandacht, liefde en zorg en dat niet iedereen dat vanzelfsprekend krijgt van de mensen om hem heen. Het is mooi wanneer er een plek is waar je je verhaal kunt doen als je je alleen voelt of onbegrepen door de wereld om je heen en waar je anderen kunt ontmoeten.