Categorieën
Nieuws

We zijn (nog) even dicht…

Onze ont-moetcafés zijn nog dicht. We zoeken naar mogelijkheden om jullie op andere manieren te ont-moeten. De afgelopen maandagen lukte dat met een plekje op de markt. Helaas is dat nu niet meer mogelijk. Wij verwachten dat we snel weer op onze oude locaties elkaar kunnen spreken. Tot die tijd blijft het zoeken. Maar het einde is in zicht! We gaan zo snel mogelijk weer open!

Categorieën
Nieuws

Ont-moetcafé’s: Welkom!

De Ont-moetcafé’s van Stichting Ont-moet voorzien inmiddels in een behoefte. Zij vormen voor veel mensen een plek  waar ze even uit de sleur van het dagelijkse leven kunnen breken. Waar ze andere mensen kunnen ontmoeten. Waar ze oprechte aandacht vinden voor hun verhaal. En, niet onbelangrijk, waar de koffie gratis is! Een plek voor iedereen.

Elke donderdagochtend van 10 – 12 is er een Ont-moetcafé in Café Paatje in de Stadskazerne. Er kunnen maximaal 30 mensen terecht. We zijn blij dat we zo ook tijdens deze Corona-tijd onze ambitie kunnen waarmaken: ‘Iedereen gekend en gezien’

Categorieën
Bestuursleden

Bert Holsappel

Categorieën
Bestuursleden

Henk van Dijk

Vanuit mijn (financiële) achtergrond was het niet moeilijk om “ja” te zeggen tegen het verzoek van Gert om in het bestuur van de stichting Ont-moet plaats te nemen.

Mijn motto was altijd: er zijn voor iemand, als hij je nodig heeft.

De doelstelling van de stichting Ont-moet past precies bij dat motto; een luisterend oor bieden.

Categorieën
Bestuursleden

Gerrit Harmanny

Het is een basisbehoefte van ons mensen om gezien en gekend te worden. Ieder mens heeft mensen
nodig om contact mee te hebben , om te kunnen delen in vertrouwen, om samen te kunnen zijn. In mijn leven heb ik 35 jaar in allerlei verschillende vormen van zorg mogen werken. Daar ben ik veel mensen tegen gekomen die om heel diverse redenen het bovenstaande niet of onvoldoende kennen. Ont-moet zet zich vanuit maatschappelijke bewogenheid in om iedereen gekend en gezien te voorschijn te brengen. Daar wil ik me graag voor inzetten, dat dit prachtige initiatief steeds meer een plek in onze Kamper samenleving vindt en vasthoudt.

Categorieën
Bestuursleden

Sietse Dreschler

Het is fijn om op deze manier bij te kunnen dragen aan het werk van stichting Ont-moet. Ik ben in het dagelijks leven docent en teamleider op het voorgezet onderwijs. Vanuit die functie zie ik hoe belangrijk verbinding en ontmoeting is. Juist in een samenleving waarin veel eenzaamheid is en waarin veel verschillende culturen samenleven, is het van belang dat we met elkaar in contact blijven.
Ik ondersteun daarom graag deze stichting in het zoeken naar de ontmoeting tussen alle verschillende mensen in onze samenleving.

Categorieën
Nieuws

Nieuwsbrieven

Een aantal keer per jaar vertellen wij in een nieuwsbrief over onze activiteiten. Deze nieuwsbrief wordt ook verzonden naar onze donateurs. Wil je ook op de hoogte gehouden worden? Laat het ons even weten.

Stichting
Ont-moet

Stichting Ont-moet is opgericht op 18 december 2018 .

Om je te tevoorschijn te luisteren, te verbinden en zicht te bieden op een zinvol leven, dat bij jou past.

Neem contact op!

E-mail: info@stichtingont-moet.nl

Categorieën
Nieuws

Ont-moet Cafés in Kampen


Wekelijks organiseert Stichting Ont-moet een aantal ont-moetcafés. Dat zijn laagdrempelige plekken, waar iedereen van harte welkom is. Met gratis koffie en gezelligheid. Daar ontvangen mensen aandacht. Er ontstaan nieuwe contacten en vriendschappen. Mensen spreken met elkaar af om samen dingen te gaan doen: wandelen, tuinieren, shoppen enz. Dit versterkt het gevoel van eigenwaarde en stimuleert om mee te doen in de samenleving.

De ont-moetcafés vinden plaats iedere maandagochtend in de Stadsgehoorzaal (tijdens de markt ernaast). Op de vrijdagmiddag, 2 x in de maand in de Stadskazerne/Bibliotheek en 2 x in de maand in het Woonzorgcentrum Margaretha.

Vanwege de samenwerking met de Stadsgehoorzaal bestaat de mogelijkheid om de gasten vrijkaartjes te bieden voor een muziek- of theatervoorstelling. Als verrijking van het leven.

Bij Margaretha komt er nog een extra doel bij: verbinding leggen tussen mensen die in het Zorgcentrum wonen en mensen van buitenaf. Om op die manier de horizon te verbreden en begrip te kweken voor de (levens-)situatie van een ander.

Stichting
Ont-moet

Stichting Ont-moet is opgericht op 18 december 2018 .

Om je te tevoorschijn te luisteren, te verbinden en zicht te bieden op een zinvol leven, dat bij jou past.

Neem contact op!

E-mail: info@stichtingont-moet.nl

Categorieën
Bestuursleden

Idelette Beute

Ik ben Idelette Beute-Boersma. Ik ben getrouwd en moeder van drie zonen. Ik werk als POH-ggz (praktijkondersteuner huisarts) en begeleid daarbij mensen met psychische problematiek. Daarnaast heb ik een eigen praktijk als psychosociaal therapeut in Kampen. Ik wil mij inzetten voor het bestuur van Stichting Ont-moet omdat ik het werk wat Gert en al de vrijwilligers voor deze stichting doen heel belangrijk vindt. Ik zie dat er behoefte is aan aandacht, liefde en zorg en dat niet iedereen dat vanzelfsprekend krijgt van de mensen om hem heen. Het is mooi wanneer er een plek is waar je je verhaal kunt doen als je je alleen voelt of onbegrepen door de wereld om je heen en waar je anderen kunt ontmoeten.

Categorieën
Nieuws

Actie: Marktpakketten in tijden van Corona

Fruit, brood en kaas plus de simpele vraag: Hoe is het met je? Kortom: aandacht, omdat jij ertoe doet.

Stichting
Ont-moet

Stichting Ont-moet is opgericht op 18 december 2018 .

Om je te tevoorschijn te luisteren, te verbinden en zicht te bieden op een zinvol leven, dat bij jou past.

Neem contact op!

E-mail: info@stichtingont-moet.nl