Categorieën
Nieuws

LHBTI+

Vanuit Stichting Ont-moet is ook het initiatief genomen voor een gespreksgroep voor LHBTI+ personen. Tijdens de Ont-moetcafé’s kwamen we in aanraking met diverse mensen die vanwege hun seksuele gerichtheid zich niet geaccepteerd voelen in de samenleving.
Er blijkt nog sprake te zijn van, soms ook onbewuste, discriminatie. In een veilige setting ontmoeten deze mensen elkaar, ze delen hun ervaringen en vinden steun bij elkaar. Ze sparen elkaar niet en zijn het ook niet altijd met elkaar eens, maar het wederzijdse respect geeft steeds een gevoel van ‘op adem komen’. Echt ont-moeten dus.